Transporte delicado

A part de ser especialistes en la manipulació de maquinària industrial de gran tonatge, som experts en l'extracció d'objectes de gran volum, pesats i fràgils.

En cada cas realitzem un pressupost detallat, amb un pla de treball minuciós.

EXTRACCIÓ I TRANSPORT ARBRES A BARCELONA

El treball consistia en l'extracció i transport d'una sèrie d'arbres a la ciutat de Barcelona.

EXTRACCIÓ I TRANSPORT CANONS DE MONTJUÏC

Treure els canons de Montjuïc amb carretons elevadors i carregar-los en camions per al seu transport.