Tombar i carregar una premsa per al seu transport.